Disclaimer

Door deze webpagina te gebruiken stemt u toe met de disclaimer.

 Deze website, alle inhoud en het beeldmateriaal is eigendom van Birza B.V. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Birza B.V. is het niet toegestaan delen van deze site openbaar te maken, te publiceren of te kopiëren.

Birza B.V. stelt met grote zorg haar content samen en spant zich in om de informatie op deze website juist en up to date te houden. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Birza B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te kunnen veranderen.

Birza B.V. verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Birza B.V. is niet aansprakelijk voor informatie over Birza B.V. die door gebruikers van deze website via het internet verder verspreid worden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of in enig opzicht verband houdt met deze website is Birza B.V. niet aansprakelijk.

Wilt u beeldmateriaal van deze site gebruiken, dan kunt u via het tabblad contact materiaal opvragen van Birza B.V.