C2C Silver certificaat voor Tarkett

Tarkett is bekroond met het Cradle to Cradle (C2C) Silver certificaat voor zijn assortiment linoleumproducten. Het C2C-certificaat stoelt op vijf criteria: inhoud van het materiaal, hergebruik/milieuvriendelijk ontwerp van het materiaal, aandeel hernieuwbare energie en waterbeheer in het productieproces en principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ten behoeve van de certificering worden de chemische bestanddelen in de producten bekeken, hun effect op de menselijke gezondheid en het milieu onderzocht, evenals de mogelijkheden voor recycling of compostering.

Het ‘Zilver’ certificaat betekent dat alle bestanddelen van het linoleum zijn geïdentificeerd en positief zijn beoordeeld. In het productieproces werden het energie- en watergebruik onder de loep genomen en ondertekende de fabrikant richtlijnen voor waterbeheer op basis van C2C-criteria. Zo beschikt de productievestiging voor linoleumproducten in het Italiaanse Narni over een gesloten waterkringloop voor koeling van de processen en heeft die ook de verplichting op zich genomen om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten. Ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt Tarkett zich aan de tien ‘UN Global Compact’-principes, heeft de onderneming een ethische code opgesteld en neemt tevens de beginselen van Global Compact mee in zijn inkoopcontracten. Zoals bekend wordt linoleum gemaakt van materialen als lijnzaadolie, dennenhars, jute, hout en kurkmeel en geldt daarmee als een bij uitstek natuurlijk en hernieuwbaar product.